Framgångsrika vattenåtgärder

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns här sammanfattande exempel på framgångsrika vattenvårdande åtgärder från kommuner runt Mälaren.

Åtgärderna representerar ett urval av goda exempel med olika teman som alla verkar för en god vattenkvalitet i Mälaren.

Sammanfattade exempel

ÅtgärdMedverkande parterSlutår
Faunapassage i VästeråsVästerås stadGenomförd (2017-2020)
Fosforfällning i NorrvikenSollentuna och Upplands Väsby kommunGenomförd (2020)
Fyra MälarstäderEnköping, Eskilstuna, Västerås och Strängnäs kommunPågående (2011-)
Förstudie SvartånVästerås stad, Svartåns vattenråd och DHIGenomförd (2019-2020)
Hamre våtmarkMälarenergi och Västerås stadGenomförd (2017-2018)
Vattenplan – Vägen till god vattenstatusEnköpings kommunPågående (verksam 2022-2027)
Vattenråd för Enköpingsåarnas och Örsundaåns avrinningsområden Enköpings kommunPågående (2020-)
Våtmark i TillingeEnköpings kommunGenomförd (2020)

Webbinarium med goda exempel

ÅtgärdMedverkande parterSlutår
Bara spillNyköpingsåarnas vattenvårdsförbundGenomförd (2019-2020)
Grip on LifeSkogsstyrelsen (projektägare) m.fl.Pågående (2018-2025)
Johannisbergs våtmarkspark Mälarenergi och Västerås stad Genomförd (2012-2021)
Åtgärdsprogram för BrovikenUpplands-Bro kommunPågående (2021-)
Johannisbergs våtmarksparkMälarenergi och Västerås stadGenomförd