Framgångsrika vattenåtgärder

För att ge inspiration och sprida erfarenheter finns här sammanfattande exempel på framgångsrika vattenvårdande åtgärder från kommuner som medverkar i projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

Åtgärderna representerar ett urval av goda exempel med olika teman som alla verkar för en god vattenkvalitet i Mälaren.

Sammanfattade exempel

ÅtgärdMedverkande parterSlutår
Faunapassage i VästeråsVästerås stadGenomförd (2017-2020)
Fosforfällning i NorrvikenSollentuna och Upplands Väsby kommunGenomförd (2020)
Fyra MälarstäderEnköping, Eskilstuna, Västerås och Strängnäs kommunPågående (2011-)
Förstudie SvartånVästerås stad, Svartåns vattenråd och DHIGenomförd (2019-2020)
Hamre våtmarkMälarenergi och Västerås stadGenomförd (2017-2018)
Vattenplan – Vägen till god vattenstatusEnköpings kommunPågående (verksam 2022-2027)
Vattenråd för Enköpingsåarnas och Örsundaåns avrinningsområden Enköpings kommunPågående (2020-)
Våtmark i TillingeEnköpings kommunGenomförd (2020)

Webbinarium med goda exempel

ÅtgärdMedverkande parterSlutår
Bara spillNyköpingsåarnas vattenvårdsförbundGenomförd (2019-2020)
Grip on LifeSkogsstyrelsen (projektägare) m.fl.Pågående (2018-2025)
Johannisbergs våtmarkspark Mälarenergi och Västerås stad Genomförd (2012-2021)
Åtgärdsprogram för BrovikenUpplands-Bro kommunPågående (2021-)
Johannisbergs våtmarksparkMälarenergi och Västerås stadGenomförd