Kunskapsdag om vatten

En kunskapsdag om vatten för erfarenhetsutbyten anordnades i Stockholm den 26 oktober 2017.

Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjöd in till en möjlighet att sprida och få erfarenheter om kommuners vattenarbete.

Kommuner och andra organisationer har jobbat under en vattencykel med att anpassa sina verksamheter till åtgärdsprogrammet och miljökvalitetsnormerna. Det finns mycket att lära varandra inför arbetet med det nya åtgärdsprogrammet 2016-2021.

Förmiddagen inleddes med korta presentationer om bra saker som andra kommuner hade gjort eller frågeställningar som behövde lösas. På eftermiddagen fick man välja att fördjupa sig i ett av förmiddagens ämne.

Fokus under dagen låg på dagvatten, vattenplanering och recipientövervakning.

Ta del av dokumentationen från dagen

Program
Katarina Tano, MVVF – Mälaren en sjö för miljoner
Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun – Södertälje vattenplan
Louise Andersson, Upplands Väsby kommun- Vattenplanering ekosystemtjänster
Anett Wass, Håbo kommun- Dagvattenpolicy Håbo
Eva Vall, SVOA – Dagvattenstrategi SVOA
Maria Elfström, Upplands-Bro kommun – Brovikens övervakningsresultat
Juha Salonsaari, Stockholm stad – Lokala åtgärdsprogram Stockholm
Juha Salonsaari, Stockholm stad – Stockholms Miljöövervakning
Anteckningar diskussionsgrupp Dagvatten
Anteckningar diskussionsgrupp Miljöövervakning
Anteckningar diskussionsgrupp Vattenplanering
Katarina Tano, MVVF – Information Vattenmyndigheten
David Liderfelt, LIFE IP – Presentation LIFE IP RW
Sammanfattning från förmiddagen