Utbredning i Mälaren

Under 2020 inventerades beståndet av sjögull i västra Mälaren. Inventeringen gjordes vid mälarstränder i Köping, Kungsör, Eskilstuna och Västerås kommuner.

Inventeringen av sjögull genomfördes med hjälp av drönare och bestånden har kunnat digitaliseras i GIS, ett datasystem som presenterar geografiska data. Alla bestånd av sjögull som noterades under inventeringen 2019 besöktes för att undersöka förekomst av arten. Dessutom tillkom nya bestånd i takt med att kommuninvånare och personal inom projektet för sjögullsbekämpningen noterat fler bestånd under sommaren 2020.

Sammanlagt identifierades sjögull på 18 platser och totalt påträffades 212 bestånd. Den totala arean med friliggande sjögull uppmättes till 9,40 ha, och en area under ramar uppmättes till 1,3 hektar. Den största ytan av sjögull hittades i Kungsörs kommun följt av Eskilstuna, Västerås och Köpings kommun.

I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också det bekämpningsarbetet som pågår med att täcka över sjögullsbestånd med flytramar.

Läs rapporten Inventering sjögull i Västra Mälaren 2020