Utbredning i Mälaren

Under september 2019 kartlades beståndet av sjögull i västra Mälaren vid Kungsör, Köping, Hallstahammar, Eskilstuna och Västerås. Kartläggningen, som gjordes på en yta av 180 km2, genomfördes med hjälp av ett sportflygplan, båt och drönare.

Inventeringen visade sjögull på 14 platser i västra Mälaren och totalt påträffades 83 bestånd. Den största ytan av sjögull hittades i Kungsörs kommun, följt av Eskilstuna, Västerås och Köping. Inga bestånd av sjögull hittades i Hallstahammars kommun.

Inventeringen visade att 9,7 procent, vilket motsvarar 1,1 hektar, av den totala arealen bekämpas med hjälp av flytramar.

Läs rapporten Inventering sjögull i Västra Mälaren 2019 

Sedan tidigare finns en utredning som visar att det i hela Mälaren finns strax över tio hektar sjögull, vilket är en fördubbling under de senaste två åren.