Utbildning till kommuner

Under revidering!

Utbildningen är just nu under revidering för att anpassas till det gällande åtgärdsprogrammet 2022-2027.

Om utbildningen

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, finns nu en utbildning som ger grundläggande kunskap kring åtta av de nio åtgärderna som ligger inom kommunernas ansvar.

Materialet kan även användas av dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Utbildningsmaterialet, som är framtaget Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – En sjö för miljoner, består av en ppt-presentation och ett talmanus och är anpassat efter våra fem vattendistrikt.

Kommunernas nionde åtgärd finns inte förklarad i utbildningsmaterialet.

Beställ materialet!

Du beställer utbildningsmaterialet genom att skicka ett mejl till oss på Mälarens vattenvårdsförbund

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås, är en av dem som gått utbildningen. I filmen uppmanar han alla förtroendevalda att ta del av materialet.