Utbildning till kommuner

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, erbjuder vi på Mälarens vattenvårdsförbund en utbildning som ger grundläggande kunskap kring de åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar.

Materialet kan också användas av dig som är miljöhandläggare, vattensamordnare eller som på något annat sätt jobbar med frågor som rör vatten.

Utbildningen är nu uppdaterad och anpassad efter det åtgärdsprogram för vatten som gäller 2022-2027.

Utbildningsmaterialet består av en powerpointpresentation och ett talmanus. Med hjälp av materialet kan du själv hålla i utbildningen för dina kollegor. 

Beställ utbildningen!

Om du som medlem hos oss vill att vi från förbundet kommer till just din kommun och håller i utbildningen – hör av dig!

Ja, jag är intresserad av att förbundet håller i utbildningen på min kommun

Staffan Jansson, kommunalråd i Västerås, är en av dem som gått utbildningen. I filmen uppmanar han alla förtroendevalda att ta del av materialet.