Bli medlem

Vad roligt att ni är intresserade av att bli medlem i Mälarens vattenvårdsförbund! Det ni behöver göra är följande:

Föreningar

Som förening behövs ett styrelsebeslut eller liknande om att ni vill bli medlemmar. Skicka sedan beslutet med e-post till förbundschef Ingrid Hägermark senast två veckor innan årsstämman.

Kommuner och regioner

Som kommun eller region behövs ett beslut från lämplig nivå om att ni vill bli medlemmar. Skicka sedan beslutet med e-post till förbundschef Ingrid Hägermarksenast två veckor innan årsstämman.

Företag

Som företag behövs en underskrift från behörig person om att ni vill bli medlemmar. Skicka sedan beslutet med e-post till förbundschef Ingrid Hägermark senast två veckor innan årsstämman.

Medlemsavgifter

MedlemstypMedlemsavgift
Strandnära kommun, helt inom Mälarens avrinningsområde1,25 kr/invånare
Strandnära kommun, ej helt inom Mälarens avrinningsområde 1 kr/invånare
Granne med strandnära kommun25 000 kr
Kommun längre bort i Mälarens avrinningsområde 15 000 kr
Dricksvattenkommun, ej inom Mälarens avrinningsområde 25 000 kr
Minimiavgift strandnära kommun35 000 kr
Maximiavgift strandnära kommun500 000 kr
Länsstyrelser78 750 kr
Landsting/Regioner52 500 kr
Övriga myndigheter11 600 kr
Företag/branschorganisationer/vattenverk11 600 kr
Ideella organisationer1 000 kr