Arbetsgruppen

En arbetsgrupp finns inom vattenvårdsförbundet, uppgiften för gruppen är att bereda frågor till styrelsen att ta ställning till, men också att lyfta viktiga frågor till styrelsen. Arbetsgruppen föreslår även i samråd med styrelsen den verksamhet som ska bedrivas inom förbundets ramar, när det gäller miljöövervakning, information eller specialinsatser.

Arbetsgruppen består av följande personer:

Susanne Lindhe, Stockholm Vatten och Avfall AB
Kristina Dahlberg, Norrvatten
Jonas Hagström, Länsstyrelsen i Stockholms län
Henrik C Andersson, Länsstyrelsen i Stockholms län
Karin Brink, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län
Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
Katarina Tano, Mälarens vattenvårdsförbund
Susanna Hansen, Västerås stad
Louise Andersson, Upplands Väsby kommun
Jenny Pirard, Stockholm stad
Babette Marklund, Järfälla kommun
Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningen