Arbetsgruppen

En arbetsgrupp finns inom vattenvårdsförbundet, uppgiften för gruppen är att bereda frågor till styrelsen att ta ställning till, men också att lyfta viktiga frågor till styrelsen. Arbetsgruppen föreslår även i samråd med styrelsen den verksamhet som ska bedrivas inom förbundets ramar, när det gäller miljöövervakning, information eller specialinsatser.

Arbetsgruppen består av följande personer:

Joakim Lücke                      Stockholm Vatten och Avfall

Susanne Lindhe                 Stockholm Vatten och Avfall

Helene Ejhed                      Norrvatten

Alfred Sandström              Länsstyrelsen i Stockholms län

Jonas Hagström                  Länsstyrelsen i Stockholms län

Irene Karlsson Elfgren      Länsstyrelsen i Södermanlands län

Gunilla Lindgren                Länsstyrelsen i Uppsala län

Emelie Grabbe                    Länsstyrelsen i Västmanlands län

Ingrid Hägermark              Mälarens vattenvårdsförbund

Viktor Kärvinge                  Mälarens vattenvårdsförbund

Elin Ångman                       Mälarens vattenvårdsförbund

Louise Andersson              Upplands-Väsby kommun

Jenny Pirard                        Stockholm stad

Babette Marklund               Järfälla kommun

Mia Svedäng                        Naturskyddsföreningen

Under 2020 har även Joakim Pansar och Mats Thuresson från Länsstyrelsen i Stockholms län ingått i arbetsgruppen för frågor gällande miljöövervakningsprogrammet.