Arbetsgruppen

En arbetsgrupp finns inom vattenvårdsförbundet, uppgiften för gruppen är att bereda frågor till styrelsen att ta ställning till, men också att lyfta viktiga frågor till styrelsen. Arbetsgruppen föreslår även i samråd med styrelsen den verksamhet som ska bedrivas inom förbundets ramar, när det gäller miljöövervakning, information eller specialinsatser.

Arbetsgruppen består av följande personer:

Babette Marklund, Järfälla kommun
Alfred Sandström, Länsstyrelsen i Stockholms län
Irene Karlsson Elfgren, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Emelie Grabbe, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Viktor Kärvinge, Mälarens vattenvårdsförbund
Elin Ångman, Mälarens vattenvårdsförbund
Viktoria Vingmarker, Mälarens vattenvårdsförbund
Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen
Helene Ejhed, Norrvatten
Susanne Lindhe, Stockholm Vatten och Avfall AB
Louise Andersson, Upplands Väsby kommun

Henrik C Andersson, Länsstyrelsen i Stockholms län
Jonas Hagström, Länsstyrelsen i Stockholms län
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län
Jenny Pirard, Stockholm stad
Susanna Hansen, Västerås stad
Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund
Joakim Pansar, Länsstyrelsen i Stockholms län
Mats Thuresson, Länsstyrelsen i Stockholms län
Joakim Lücke, Stockholm Vatten AB