Arbetsgruppen

En arbetsgrupp finns inom vattenvårdsförbundet, uppgiften för gruppen är att bereda frågor till styrelsen att ta ställning till, men också att lyfta viktiga frågor till styrelsen. Arbetsgruppen föreslår även i samråd med styrelsen den verksamhet som ska bedrivas inom förbundets ramar, när det gäller miljöövervakning, information eller specialinsatser.

Arbetsgruppen består av följande personer

Joakim Lücke                    Stockholm Vatten och Avfall

Susanne Lindhe                Stockholm Vatten och Avfall

Helene Ejhed                    Norrvatten

Alfred Sandström              Länsstyrelsen i Stockholms län

Jonas Hagström                Länsstyrelsen i Stockholms län

Irene Karlsson Elfgren       Länsstyrelsen i Södermanlands län

Gunilla Lindgren               Länsstyrelsen i Uppsala län

Emelie Grabbe                 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Ingrid Hägermark              Mälarens vattenvårdsförbund

Viktor Kärvinge                  Mälarens vattenvårdsförbund

Elin Ångman                       Mälarens vattenvårdsförbund

Louise Andersson               Upplands-Väsby kommun

Jenny Pirard                       Stockholm stad

Babette Marklund              Järfälla kommun

Mia Svedäng                      Naturskyddsföreningen

Under 2020 har även Joakim Pansar och Mats Thuresson från Länsstyrelsen i Stockholms län ingått i arbetsgruppen för frågor gällande miljöövervakningsprogrammet.