Årsstämma 17 maj 2024

Tid

Fredagen den 17 maj kl 09.00-15.00

Plats

Sjöviksalen, Steningevik Konferens, Steninge Allé 111, 195 59 Märsta

Målgrupp

Samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på förbundsstämman för information om verksamheten.

Vi har möjlighet att ta emot max 70 personer och vi ger därför företräde till deltagare från medlemsorganisationerna.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig är den 5 maj. Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du även vill närvara vid lunch och eftermiddagens information samt om du vill vara kvar till eftermiddagskaffet. Här anmäler du dig: Anmälningsformulär årsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 2024

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna skickas ut med e-post senast torsdagen 2 maj till samtliga medlemmar. Ett utskick görs till samtliga anmälda till stämman cirka en vecka före stämman. Handlingarna kan även laddas ned från hemsidan. Gå till handlingar årsstämma under publikationer.

Program

09.00 Samling och kaffe
09.30 Välkommen!
09.45 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund (se bifogad dagordning, pdf)

11.00 Paus

11.15 Information om resultat från Mälarövervakningen 2023.
Stina Drakare och Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU.

11.45 Lunch. Till kaffet efter maten (ca 12.35) kommer det att finnas möjlighet att delta i
seminarier / workshops i mindre grupper om olika frågor som rör Mälaren:

  • Klimatförändringens effekter på Mälaren – vägen framåt
    Elin Ångman, MVVF
  • Forskningsansökan om sambandet mellan övergödning och fiskproduktion i Mälaren
    Alfred Sandström, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Sjögullsdöden i Mälaren 2023 och vad händer nu?
    Ingrid Hägermark, MVVF

13.00 Redovisning av resultat från PFAS-mätningar i vatten och fisk i Mälaren.
Ingrid Hägermark, MVVF
13.20 Källor till PFAS, resultat från massbalansberäkning för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Helene Ejhed, Norrvatten.

13.30 Kort paus

13.35 Information om PFAS-problematiken och arbete med åtgärder på Arlanda flygplats för att minska belastningen till Märstaån och Mälaren. David Prytz, miljöspecialist PFAS, Swedavia.
14.15 Promenad till Mälaren och Märstaåns mynning.
15.00 Tillbaka på Steningevik för kaffe med kaka

Frågor om förbundsstämman

Kontakta Anna Carlheim, Mälarens vattenvårdsförbund, anna.carlheim@lansstyrelsen.se telefon 010 – 224 94 64

Välkomna!

 

Bild: Arlanda, Wikimedia commons från en.wikipedia.org