Projektutveckling

En hörnsten i Mälarens vattenvårdsförbund är att stimulera tillkomsten av projekt. Som exempel arrangeras aktiviteter som stimulerar projektutveckling, fördelning av rena åtgärdspengar eller framtagande av ansökningshandlingar.

Projektutvecklingen i MVVF sker från och med 2017 inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Mälarens vattenvårdsförbund är ansvarigt för att genomföra aktiviteterna i delprojektet ”Complementary action development”. Aktiviteter kommer att genomföras tillsammans med Länsstyrelsen i Södermanland och Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund.

Aktiviteter som kommer genomföras är:

  • Bygga relationer med parter i andra länder
  • Skapa och driva projektutvecklingsprocesser
  • Arrangera sk Brokerage events och Dragons nests
  • Websida med info om finansieringsmöjligheter och info om andra projekt

Syftet med delprojektet är att skapa nya projekt som tillsammans med LIFE IP Rich Waters bidrar till att genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med projektutveckling inom LIFE IP Rich Waters