Goda exempel

Att dela med sig och ta del av andras lärdomar är ett bra sätt att få idéer om vilka slags åtgärder som kan vara aktuella för olika specifika problemområden. Men det är också ett sätt att ge varandra förslag på tillvägagångssätt som fungerade bra, eller så handlar det kanske ibland om att tipsa om vad man bör undvika. Det kan självklart vara mer känsligt att dela med sig av misstag och problem man upplevt under projektets gång, men ofta är det minst lika värdefullt att förmedla sådana erfaren­heter som de goda exemplen.

Exempel på åtgärder och vilken åtgärdskategori de handlar om

ÅtgärdsområdeÅtgärdskategoriLänk
Grön-blå infrastrukturteknisk/ekosystembaserad åtgärdSå klimatanpassades en park i Malmö (smhi.se)
Öppen dagvattenhanteringteknisk/ekosystembaserad åtgärd Öppen dagvattenhantering i Malmöstadsdelen Augustenborg (smhi.se)
Dagvattenhantering, regnrabatterteknisk/ekosystembaserad åtgärd Regnrabatter i Göteborg (smhi.se)
Gröna takteknisk/ekosystembaserad åtgärd Gröna tak (smhi.se)
Återställt vattendragteknisk/ekosystembaserad åtgärd Återställning av vattendrag i Norrland ökar motståndskraften (smhi.se)
Översvämning, varningssystemanalyserande, informativ & styrande/organisatorisk åtgärdMinskad översvämningsrisk i Sundsvall (smhi.se)
Bevattningsdammteknisk/ekosystembaserad åtgärd Bevattningsdamm för jordbruk (smhi.se)
Jordbruk och översvämningteknisk/ekosystembaserad åtgärd Översvämningsskydd för jordbruk, Åkra gård, Södermanland (smhi.se)
Skogsbruk och vattenvårdanalyserande & teknisk/ekosystembaserad åtgärdKlimatanpassning av skog, Häradsmarken (smhi.se)
Våtmarkteknisk/ekosystembaserad åtgärdNaturvårdsverkets webbinarier om våtmarker

Relevanta länkar

Rapporter, handböcker, vägledningar och artiklar

Poddar