Årsstämma

Förbundet håller en ordinarie stämma varje år. Då beslutas bland annat förbundets budget, verksamhet, medlemsavgifter och styrelsens sammansättning. Förbundsstämma ska hållas före maj månads utgång varje år. Extra stämma kan också hållas om styrelsen beslutar det eller om minst en femtedel av medlemmarna kräver det.

Vid stämman finns en särskild dagordning som ska följas. Medlemmar har möjlighet att påverka vilka frågor som ska tas upp på stämman, men måste meddela dessa till styrelsen minst tre veckor innan stämman.

Varje medlem har en röst vid förbundsstämma och de flesta medlemmar har utsett särskilda röstombud för detta ändamål som har möjlighet att delta på årsmötet.

Dokumentarkiv Se våra senaste protokoll i vårt dokumentarkiv 

Nyhet Välbesökt årsstämma 2023!

Årsstämma 17 maj 2024

I år har vi vår årsstämma på Steningevik konferens i Märsta den 17 maj.

Gå till sidan för årsstämman 2024

Handlingar, program och anmälan till årsstämma 17 maj 2024