Råcksta Å vattenråd

Råckstaåns åtgärdsområde är beläget i Södermanlands län och omfattar delar av Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner. Råcksta å är ett bivattensystem till Mälaren som har sin början i Flättsjön och mynnar ut i Gripsholmsviken i Mariefred. Åtgärdsområdet består av 36 sjöar och 14 vattendrag som kantas av mindre bebyggelsegrupperingar samt några av landets äldsta bruksorter.

Bruket av vatten som resurs har starkt bidragit till områdets utformning och till dess stora kulturhistoriska värden. Stålbruken har varit särskilt beroende av tillgången till vatten som energikälla men vattnet i området har också använts av skogsbruket för bland annat flottning av timmer. Råcksta åär också mycket rikt på naturvärden och kan erbjuda områden av riksintresse både vad gäller naturvård och friluftsliv. Här finns allt från populära kanotleder till Natura 2000 områden med en unik flora och fauna.

Vattenrådet som samverkansform utgår från det lokala perspektivet och bidrar till att överbrygga förvaltningsgränser. Detta möjliggör ett helhetsperspektiv som är avgörande för att åstadkomma förändring i arbetet med hur vi förvaltar våra vatten.


Följ oss på Facebook!


Kontakta oss!

Ordförande
Ville Jegerhjelm
Jegerhjelm@icloud.com

Åtgärdssamordnare
Emma Åkerman Fulford
emma.akermanfulford@strangnas.se

Sekreterare
Charlotta Rasmusson
charlotta.rasmusson@strangnas.se