Seminarier och erfarenhetsutbyten


Vi på Mälarens vattenvårdsförbund arrangerar kontinuerligt seminarier, utbildning och andra möjligheter till erfarenhetsutbyten av olika slag. Här samlar vi materialet från de senaste eventen.

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Den 9 april 2024 hölls detta seminarium inom nätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters.

Om din kommun har bebyggelse som hotas av ras, skred, översvämning eller erosion så har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder. Klimatförändringarna innebär att klimatanpassning och förebyggande arbete blir allt viktigare. Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag för att genomföra bland annat klimatanpassningsåtgärder.

MSB:s sida om statsbidraget (msb.se)

MSB:s presentation den 9/4 se pdf:

 

En dag om vatten med politiker och tjänstepersoner

Den 20 mars 2024 träffades vattenpolitiker och tjänstepersoner från våra medlemskommuner för att prata vattenfrågor. Här hittar du de presentationer som gavs under dagen.

Mälarseminariet 2023

Ta del av presentationerna från Mälarseminariet 2023


Kurser och webbinarier om projektutveckling

Ta del av våra kurser och webbinarier som handlar om projektutveckling


PFAS i Mälaren – hur säkerställer vi god vattenkvalitet?

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. Idag finns endast ett fåtal etablerade metoder för att åtgärda och rena mark- och grundvattenområden förorenade med PFAS, och det mest effektiva sättet att hindra spridningen är att spåra utsläppskällor och åtgärda pågående tillförsel. För att utbyta erfarenheter och kunskap anordnade vi den 21 oktober en inspirationsdag där vi tillsammans målade upp en bild av hur spridningen av PFAS ser ut i Mälarens avrinningsområde. Här hittar du de presentationer som gavs under konferensen.

Under sin presentation tipsade IVL om Svenskt vattens kunskapssammanställning och vägledning: PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen?


Om SMHI:s klimatscenariotjänst

Som ett stöd till bland annat kommuner i en tid av klimatförändringar finns SMHI:s klimatscenariotjänst. Den 17 oktober arrangerade vi, tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland och SMHI ett webbinairum om hur tjänsten kan användas, vad den innehåller, vilken data den bygger på och mycket mer.

https://youtu.be/j4U3l4q1LAg


Om strandskydd

Den 11 oktober 2022 bjöd vi in till ett webbinarium om frågan om strandskydd. Föredragande var Naturskyddsföreningen, Eskilstuna kommun, Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västmanland. Här finns presentationerna. Är du intresserad av det inspelade webbinariet?

Naturskyddsföreningens presentation

Eskilstuna kommuns presentation

Länsstyrelsen i Stockholms presentation

Länsstyrelsen i Västmanlands presentation

Kontakta Linda Röjning eller Anna Andersson Ax om du vill ha det inspelade webbinariet skickat till dig