Klimatet och vattnet

Den 19 maj 2020 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner webbinariet: Klimatet och vattnet – MER synergier under ledning av Viktoria Vingmarker, projektutvecklare och klimathandläggare på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Presentation från webbinariet Klimatet och vattnet