Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket 13 oktober 2015 på Jällagymnasiet utanför Uppsala

13 oktober 2015 genomförde förbundet tillsammans med LRF, Uppsala kommun och SLU en inspirationsdag om kommunernas medverkan i åtgärdsarbetet för att minska växtnäringsläckage från lantbruket. Nedan finns dokumentationen från dagen.

Så här såg programmet ut: Inbjudan + program lantbrukssem uppd 8 okt
Utvärdering och en sammanställning av projektidèer som bollades fram under lunchen finns här: 151013 Utvärdering Inspirationsdag

Presentationer
1. David Liderfelt, Mälarens vvf – Mälaren en sjö för miljoner
2. Martin Larsson, Vattenmyndigheten NÖVD – Kommande åtgärdsprogram
3. Eleonor Marcusson, LRF Mälardalen – Lantbrukets förutsättningar
4. Jonas Johansson, Kävlingeåns vvf – Vattenrådet roll
5. Ernst Witter, Länsstyrelsen Örebro – LOVA-anslaget
6. Gun Lindberg, Västerviks kommun och Håkan Lúndgren, lantbrukare Heda – Samarbete kommun och lantbrukare
7. Lovisa Stjemman Forsberg, Helena Aronsson, SLU & Katarina Börling, Jordbruksverket – Kunskap och samarbete