Kurser inom projektutveckling

Mälarens vattenvårdsförbund arrangerar regelbundet olika typer av kurser och informationsmöten om projektutveckling. Detta görs inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Om Interreg-programmen

Den 17 november 2022 bjöd vi in till en informationsträff om Interreg-programmen. Robert Berggren, nationell kontaktpunkt för Interreg Östersjöprogrammet på Tillväxtverket, och Rebecka Frej, kontaktpunkt Sverige nord på Region Stockholm, berättade om programmen Interreg Baltic Sea Region och Interreg Central Baltic. Maria Svensson, projektutvecklare i Söderhamns kommun, delade med sig av sina erfarenheter från att medverka i och genomföra Interreg-projekt.

Projektutveckling inom LOVA och LONA

Grundläggande utbildning i LOVA-bidraget

Den 30 september 2022 arrangerade förbundet en grundkurs i hur LOVA-bidraget fungerar. Under utbildningen gavs information om LOVA-bidraget, kommande ansökningstillfällen och exempel på genomförda ansökningar och projekt som fått finansiering. Deltagarna erbjöds även möjlighet att ställa frågor och diskutera egna projektidéer tillsammans med andra.

Youtube: Grundläggande utbildning i LOVA-bidraget 30 september 2022

Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

Tre utbildningstillfällen har anordnats för de kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet var att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kursen gavs digitalt med hjälp utav konsulter från Ecoloop.

Utveckling av gemensam projektansökan kring hästar och övergödning

Kommuner som är intresserade att utveckla en projektansökan om hästar och övergödning (primärt till LOVA) kommer att erbjudas stöd under hösten. Syftet är att skriva en ansökan om att delta i ett samarbetsprojekt om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar. Kursen sker digitalt med hjälp av konsulter från Ecoloop.

Projektutveckling inom LIFE

Kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan kommer att erbjudas att delta i stödjande workshoppar under hösten 2021. Kurserna sker digitalt med hjälp av konsulter från FEIMA AB, och deltagare som är vidare intresserade av stöd kommer att erbjudas ytterligare konsultation för att skriva ansökningar. Målet är att få in gemensamma ansökningar till LIFE under 2022.