Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning:

  • åtta representanter för kommunerna inom Mälarens avrinningsområde
  • två representanter för länsstyrelserna vid Mälaren
  • en representanter för näringslivet
  • en representant för kommunal VA-verksamhet
  • en representant för landstingen inom Mälarens avrinningsområde
  • en representant för fiskets intressesammanslutningar
  • en representant för jordbrukets intressesammanslutningar
  • en representant för Sjöfartsverket/Trafikverket

Ledamöter

Styrelsen består under 2024 av följande ledamöter (O = ordinarie, E = ersättare)

Ordförande, O: Solveig Nilsson, Västerås stad
E: Markus Lindgren, Västerås stad (adjungerad)

O: Peter Vesper, Köpings kommun
E: Vakant

O: Bengt Strandberg, Eskilstuna kommun 
E:  Mattias Petersson, Upplands-Bro kommun

O: Elinor Caruth, Strängnäs kommun
E: Krister Larsson, Enköpings kommun

O: Åsa Sturestig, Stockholms stad
E: Louise Rollins, Huddinge kommun

O: Lars Greger, Södertälje kommun
E: Tony Haddad, Järfälla kommun

O: Vakant
E: Mikael Rye-Danjelsen, Knivsta kommun

O: Rickard Malmström, Uppsala kommun
E: Mats Andersson, Uppsala kommun 

O: Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län
E: Irene Karlsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län

O: Carina Färm, Länsstyrelsen i Västmanlands län
E: Vakant, Länsstyrelsen i Uppsala län

O: Vakant (representant för näringslivet)
E: Vakant (representant för näringslivet)

O: Daniel Hellström, Norrvatten
E: Susanne Lindhe, Stockholm Vatten och Avfall AB

O: Jacques de Maré, Region Stockholm
E: Christoffer Wickberg, Region Stockholm

O: Per Pettersson, Mälarens Fiskareförbund
E: Malin Kjellin, Sportfiskarna

O: Cassandra Telldahl Bjelkelöv, LRF Mälardalen
E: Kjell Johansson, LRF Södermanland

O: Vakant, Sjöfartsverket
E: Ingmarie Ahlberg Trafikverket

Adjungerade

Elin Ångman, projektledare
Tomas Svensson, ordförande Sagåns vattenråd
Stina Lindqvist, Havs- och vattenmyndigheten, miljöövervakning

Sekreterare

Linda Erikols Löfvendahl, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen, maila då till ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se så kontaktar hon berörd person.

Mötesanteckningar

Läs anteckningarna från styrelsemötena här