Styrelsen

 Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse har följande sammansättning:

  • åtta representanter för kommunerna inom Mälarens avrinningsområde
  • två representanter för länsstyrelserna vid Mälaren
  • en representanter för näringslivet
  • en representant för kommunal VA-verksamhet
  • en representant för landstingen inom Mälarens avrinningsområde
  • en representant för fiskets intressesammanslutningar
  • en representant för jordbrukets intressesammanslutningar
  • en representant för Sjöfartsverket/Trafikverket

Styrelsen består under 2020 – 2021 av följande ledamöter (ordinare O: ersättare E:)

Ordf, O: Staffan Jansson, Västerås stad
E: Claes Kugelberg, Västerås stad

O: Hans Winberg, Köpings kommun
E: Dan Stigenberg, Kungsörs kommun

O: Geerth Gustavsson, Eskilstuna kommun
E:  Mattias Petersson, Upplands-Bro kommun

O: Elinor Caruth, Strängnäs kommun
E: Tomas Rådqvist, Enköpings kommun

O: Stefan Bergström, Sundbyberg kommun
E: Christian Ottosson, Huddinge kommun

O: Christer Solander, Uppsala kommun
E: Tor Bergman, Uppsala kommun

O: Lars Greger, Södertälje kommun
E: Torbjörn Erbe, Stockholm stad

O: Peter Ristikartano, Hallstahammars kommun
E: Boo Östberg, Knivsta kommun

O: Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län
E: Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län

O: Anna Linusson, Länsstyrelsen i Västmanlands län
E: Lennart Nordvarg, Länsstyrelsen i Uppsala län

O: Raili Nilsson, Region Stockholm
E: Adnan Bozkurt, Region Stockholm

O: Daniel Hellström, Norrvatten
E: Susanne Lindhe, Stockholm Vatten och Avfall AB

O: Vakant, Sjöfartsverket
E: Ingmarie Ahlberg Trafikverket

O: Bengt Mattsson, Pfizer AB
E: 
Anders Hagevi, Ragn-Sells AB

O: Mats Johansson, Mälarens Fiskareförbund
E: John Kärki, Sportfiskarna

O: Per Pettersson, LRF Mälardalen
E: Kjell Johansson, LRF Södermanland

Adjungerade:

Elin Ångman, projektledare Mälaren – en sjö för miljoner
Tomas Svensson, ordförande Sagåns vattenråd
Erik Östman, visionsgruppen, region Stockholm
Stina Lindqvist, Havs- och vattenmyndigheten, miljöövervakning

Sekreterare: Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen, maila då till ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se så kontaktar hon berörd person.

Läs anteckningarna från mötena här