Om metoden med flytramar

Under 2015 – 2018 har flera metoder testats för att bekämpa sjögull i Kungsör, Västerås och Eskilstuna. Detta har gjorts med hjälp av LONA-medel från Naturskyddsföreningen. Bland annat provade man att klippa sjögull flera gånger om året, men det visade sig att spridningsrisken ökade.

Den metod som har visat sig ge bäst resultat är att man täcker växterna med ett ljustätt material som fästs i flytramar. Metoden har visat sig effektiv då man kväver sjögullet som dör inom ett till två år.

Idag finns över 300 flytramar i Mälaren och 200 till är beställda.

Bilder på flytramarna

Färdig flytram. På bilden: Peder och Olle från Ama, samt Oskar Forsum från Eskilstuna kommun.
Ankare för flytram
Flytramens hörn
Fiberduksrullar till flytramarna

Flytramarna tillverkas av AMA i Eskilstuna

Det är verkstaden AMA i Eskilstuna som tillverkar ramarna. AMA är placerad under Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Eskilstuna. Målet med AMA är att genom praktiska verksamheter som bygglag, snickeri, stadsodling med mera, hjälpa personer ut i arbetslivet eller vidare till studier.