Detta kan du göra själv

Mindre mängder sjögull kan bekämpas men har växten hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen.

Kör aldrig med båt eller kanot i sjögull

Kör aldrig med båt eller kanot där det finns sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig mycket snabbt. Om du har kört i en sjö med sjögull så bör du tvätta båten och eventuella redskap.

Rapportera ditt fynd

Om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu   Bifoga alltid bilder på växterna när du rapporterar.

Här kan du läsa mer hur din rapportering tas om hand

Slå inte av plantorna

Slå inte av sjögullsplantorna eftersom växtdelarna då snabbt sprids till nya platser.

Kontakta Länsstyrelsen eller din kommun

Kontakta Länsstyrelsen eller kommunen för rådgivning om det är problem med sjögull vid bryggor och stränder.

Simma aldrig bland sjögull

Simma aldrig bland sjögull då det är risk för drunkning om man trasslar in sig i växtens kompakta massa av stjälkar som finns under vattnet. Sjögull kan växa ned till tre meters djup.