Vattenråd

På gång just nu

  • Vattenråd – så lämnar ni synpunkter i VISS
    Som medlem i ett vattenråd kan du lämna synpunkter för alla delar på en vattenförekomst som ingår i underlagsmaterialet till Vattenmyndigheternas samrådsmaterial. Här finns en instruktion!

Vattenråd i vårt område

Via den här ingången hittar du Sagåns vattenråd webbsidor. Lite länge fram kommer du kommer även att kunna hitta information om Råcksta Å vattenråd.

Forum för samverkan

Vattenråd är ett forum för samverkan mellan alla som är intresserade av vattenfrågor. Medlemmar kan vara allmänheten, intresseorganisationer, kommuner och företag. Vattenråden arbetar för att skapa förståelse för det vatten som finns i vår närhet.

Vattenråden fattar inga beslut men ger stöd till och kunskap och underlag till vattenförvaltningens arbete och prioriteringar. Vattenråden hjälper på så sätt myndigheter att få en ökad kunskap om det lokala vattnet och att ge information om vad man tillsammans kan göra för att förbättra vattnets status.

Om vattenråd på Vattenmyndigheternas webbplats