Vattenråd

Via den här ingången hittar du webbsidor från några av vattenråden i vårt område.

Vad är ett vattenråd?

Vattenråd är ett forum för samverkan mellan alla som är intresserade av vattenfrågor. Medlemmar kan vara allmänheten, intresseorganisationer, kommuner och företag. Vattenråden arbetar för att skapa förståelse för det vatten som finns i vår närhet.

Vattenråden fattar inga beslut men ger stöd till och kunskap och underlag till vattenförvaltningens arbete och prioriteringar. Vattenråden hjälper på så sätt myndigheter att få en ökad kunskap om det lokala vattnet och att ge information om vad man tillsammans kan göra för att förbättra vattnets status.

Om vattenråd på Vattenmyndigheternas webbplats

Nyheter och på gång just nu

 • Välkommen på informationsmöte om åtgärder för bättre vatten i Svartåns avrinningsområde!
  Sedimentationsdammar, viltvatten, våtmarker och tvåstegsdiken är alla åtgärder som bidrar till minskat näringsläckage, flödesdämpning och den biologiska mångfalden. Den 21 mars bjuder Svartåns vattenråd, Västerås stad, WRS och Skultuna-Haraker-Romfartuna LRF-avdelning in till informationsmöte i Skultunagården. Du som är lantbrukare, markägare eller allmänt intresserad av vatten inom Svartåns avrinningsområde mellan Skultuna och Västerås – varmt välkommen…
 • Ny film om arbetet i Sagån: ”Som åtgärdssamordnare är jag med hela vägen”
  Under 2019 och 2020 genomförde Sagåns vattenråd projektet ”Bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde”. Arbetet med åtgärderna kring Sagån leddes av Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge. Som ett led i projektet har en film gjorts för att berätta om resultaten och visa att man kan komma långt i vattenvårdsarbetet genom att arbeta med lokala krafter. ”Vårt…
 • 500 meter strömsträcka har skapats i Lillån i Sala
  Sedan en tid tillbaka har ett arbete pågått i Lillån i centrala Sala och nu i dagarna stod det klart att totalt har cirka 500 meter strömsträcka har skapats. Det är mer än vad som finns i Sagån totalt inom Sala kommun. Arbetet som gjorts betyder ett stort tillskott till miljön i ån, både för…
 • Flera nya medlemmar
  Vid årsstämman i fredags stod det klart att Mälarens vattenvårdsförbund får flera nya medlemmar: Enköpingsåarnas vattenråd Hågaåns vattenråd Råcksta Å vattenråd Sagåns vattenråd Örsundaåns vattenråd Telge Nät Haninge kommun (blir medlemmar från årsskiftet 2022) – Det är mycket glädjande att fler vill vara medlemmar och vara med och bidra i vårt arbete för Mälaren. Det…
 • Vi välkomnar Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd till vår webbplats!
  Numera har Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd sina webbsidor hos oss på malaren.org. Här hittar du kontaktuppgifter, stadgar och dokument från vattenrådens möten. Sedan tidigare har också Sagåns vattenråd sin hemvist på vår webbplats. Lite länge fram kommer du även att kunna hitta information om fler vattenråd i vårt område. Enköpingsåarnas vattenråd Örsundaåns vattenråd Sagåns…