Ny film om arbetet i Sagån: ”Som åtgärdssamordnare är jag med hela vägen”

Under 2019 och 2020 genomförde Sagåns vattenråd projektet ”Bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde”. Arbetet med åtgärderna kring Sagån leddes av Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge. Som ett led i projektet har en film gjorts för att berätta om resultaten och visa att man kan komma långt i vattenvårdsarbetet genom att arbeta med lokala krafter.

”Vårt projekt skiljer sig från andra vattenvårdande projekt på så sätt att jag som åtgärdssamordnare följer med åtgärden hela vägen – från idé, genomförande och uppföljning. Vi skapar finansiering, förankring och myndighetskontakter.” berättar Viktor Kärvinge bland annat i filmen.

Läs mer om Sagåns vattenråd