Svartåns vattenråd

Svartåns vattenråd bildades 2012 och har till uppgift att samordna och lyfta vattenfrågor och att verka för en hållbar vattenanvändning i Svartåns avrinningsområde. Genom samverkan, diskussion och information ska vi öka intresset och kunskapen om vattnet och dess problematik i närområdet.

Vattenrådet fungerar som ett rådgivande forum som kan hjälpa till att lyfta viktiga vattenfrågor till myndigheter och beslutsfattare. Vattenrådet är en ideell förening och medlemmarna representerar exempelvis näringslivet, areella näringar (jord- och skogsbruk), ideella organisationer och kommuner.

Svartåns avrinningsområde är 776 km2 stort och sträcker sig huvudsakligen över tre kommuner Norberg, Sala och Västerås. Källorna till Svartån ligger i norra Västmanlands skogar nära Norberg och mynnar i Västeråsfjärden som är en del av Mälaren. De största sjöarna är Hörendesjön och Fläcksjön.


Kontakta oss

Sekreterare Camilla Ranlund, vattensamordnare Västerås stad
camilla.ranlund@vasteras.se
telefon 021- 39 77 87

Utloppet ur Fläcksjön.