Vattenprojekt

Hågaåns vattenråd initierar och medverkar i projekt som bidrar till att uppnå god status i Hågaån med biflöden. En viktig roll för vattenrådet är att verka för att bibehålla och utveckla livsmedelsproducerande jordbruksmark.