Lurbo

Vattenrådet har anlagt en fosfordamm på Lurbo vintern 2021/2022.

Foto: Anna Jonson, Lurbo RK

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

Du kan läsa mer om vattenarbetet på Lurbo RK på deras hemsida (se Länkar)