Rådgivningsfilmer

Här kan du titta på några rådgivningsfilmer om minskat läckage av näringsämnen från jordbruksmark. I den första filmen får du tips på enkla åtgärder som du kan göra i ett ”typiskt Upplandslandskap”. I de andra filmerna pratar man utifrån två vattenförekomsters avrinningsområden och vilka åtgärder som är lämpliga jordbruksåtgärder inom just dessa två områden. Man tar med andra ord höjd för lokal förutsättningar.

Rådgivning inom LEVA-projektet

Följ med på en digital dikesvandring! I filmen går tre rådgivare igenom enkla åtgärder man kan göra i typiskt Upplandslandskap.

Lokal åtgärdsplan Skattmansöån

Filmen, som ersätter fältvandring, beskriver enkla miljöåtgärder vid Skattmansöån.

Lokal åtgärdsplan Långtorabäck

Filmen, som ersätter fältvandring, beskriver enkla miljöåtgärder vid Långtorabäckens avrinningsområde.