Läby träsk

Under 2020 har en förstudie och förprojektering av en våtmark och fosfordamm i Läby träsk genomförts som 2023 kunde anläggas.

Projektplan Läby träsk 

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt.