Läby träsk

Under 2020 har en förstudie och förprojektering av en våtmark och fosfordamm i Läby träsk genomförts. Projektplan Läby träsk

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförande av detta projekt.