Presentationer från Framtidsverkstad och samverkan 14 juni 2023

Den 14 juni 2023 arrangerade vi i Örsundaåns vattenråd, tillsammans med Heby och Enköpings kommuner en vattenkonferens i Heby. Inbjudna var markägare, allmänhet, företag, föreningar, förtroendevalda, kommuner och myndigheter och tillsammans diskuterade vi framtidens vattenhantering. Deltagarna fick också chansen att lära sig mer om vattenresurserna och utmaningarna i Örsundaåns avrinningsområde. Här hittar du presentationerna från dagen!