Mälarens historia

Mälardalens landskap är till stor del påverkat av inlandsisen och dess avsmältning. Då marken höjde sig kunde ny jordbruksmark tas i anspråk, men gamla färdvägar över vatten blev också ofarbara. På så vis har landhöjningen påverkat var människor har kunnat bosätta sig och ibland också tvingat hela samhällen att flytta på sig. Sedan människan kom till Mälardalen har bosättningarna förtätats och idag är spåren av mänsklig aktivitet tydliga nästan var än du tittar.