Plast

Människor tillför omkring 6,4 miljoner ton skräp till våra hav varje år. Ungefär 70 % av det sjunker, 15 % hamnar på stränderna och 15 % flyter runt i de fria vattenmassorna. Skräpet består till största del av plast och skapar problem för både människor och djur. För människor ser de skräpiga stränderna fula ut och kostar samhället pengar i form av minskande intäkter från turism och kostnader för städning. Fiskebåtars nät fylls med skräp och kan skadas så fisket förlorar också ekonomiskt. För djuren får skräpet andra konsekvenser. Sjöfåglar och fiskar äter skräpet, som de tror är mat, och kan sedan dö av svält eller av kvävning. Skräpet är också ofta direkt giftigt för dem genom att giftiga partiklar lätt fäster på plastens yta och på så vis blir uppätet.