Sörmländska sjöplatån

Den sörmländska sjöplatån utgörs av Södermanlands inre delar. Landskapet är rikt på sjöar och mycket kuperat. Det har ett milt klimat, goda jordar för jordbruk samt en relativt stor mängd lövträd. Dominerande för bebyggelsebilden är de stora godsen och storgårdarna med få städer.