Bekämpning av sjögull i Mälaren

Sjögull (Schyberg u.d.)

Sjögull (Nymphoides peltata) är en flytbladsväxt som introducerats i Sverige under sent 1800-tal. Den kommer ursprungligen från Västsibirien och har importerats som prydnadsväxt för dammar. På vissa platser har sjögull även satts ut i sjöar och åar för att den ansetts vacker kring exempelvis bryggor. Växten har en kraftig spridningsförmåga och har vållat stora problem där den förekommer. Vattenväxtens enorma potential att sprida sig beror främst på att den kan skjuta flera meter långa revor på några månader och att växtdelar som lossnat kan spridas långt med strömmar för att slå rot och bilda nya kolonier.

Växten skjuter upp flytblad som helt täcker vattenytan över stora områden. Den kan även växa ner till tre meters vattendjup, vilket gör att stora delar av sjöar helt kan växa igen. Detta kan i många fall helt omöjliggöra bad, fiske och båttrafik där sjögull breder ut sig. Även den ekologiska balansen rubbas av den extremt snabbväxande flytbladsväxten som effektivt hindrar solinstrålningen till vattnet och därmed lokalt förändrar förutsättningarna för alla led i näringskedjan genom att konkurrera ut andra växter. Täta bestånd av sjögull leder därför ofta till att omfattande och kostsamma rensningar måste utföras.

Sjögull blommar i juli-augusti och kan förväxlas med näckros, men dess blad är mindre än näckrosens, bara upp till 8 cm långa, och den har en liten gul blomma.

Sjögull (Schyberg u.d.)