Läkemedelsrester

Läkemedelsrester har påträffats i svenskt dricksvatten. Sveriges dricksvatten håller egentligen hög kvalitet men det är ändå viktigt att begränsa mängden läkemedel som hamnar i våra vattentäkter. Läkemedel är speciellt framtagna för att ha en biologisk effekt och vara svåra att bryta ned för att kunna få önskad effekt i människokroppen. Utöver dess medicinska effekter bör nu även deras miljöpåverkan tas i beaktande vid framställning av nya mediciner. Därför ligger ett stort ansvar på läkemedelsindustrin att utveckla nya mediciner som lättare bryts ner.

Halterna av mediciner i Mälaren är väldigt låga och kommer vanligen från värktabletter eller hjärt- och blodtrycksmedicin. Dessa låga halter räknas än så länge vara helt ofarliga för människor. För att du ska få i dig motsvarande en dygnsdos av det lugnande läkemedlet Sobril behöver du under ett dygn dricka vatten motsvarande innehållet i en 25 meters simbassäng.

För att minska förekomsten av läkemedel i våra dricksvatten behöver vi minska förekomsten av dessa ämnen i miljön. Förutom att utforma mer lättnedbrytbara mediciner är de viktigaste åtgärderna att se till att kemikalier och läkemedel som finns i vårt samhälle används på rätt sätt och att överblivna läkemedel lämnas in till Apoteket. Läkare uppmanas idag att, när så är möjligt, skriva ut medel som är mer skonsam mot miljön. Utöver det uppmanas allmänheten att inte under några omständigheter spola ner överblivna mediciner i avloppet.

Tabletter