Läkemedelsrester

Läkemedelsrester har påträffats i svenskt dricksvatten. Sveriges dricksvatten håller egentligen hög kvalitet men det är ändå viktigt att begränsa mängden läkemedel som hamnar i våra vattentäkter. Läkemedel är speciellt framtagna för att ha en biologisk effekt och vara svåra att bryta ned för att kunna få önskad effekt i människokroppen. Utöver dess medicinska effekter bör nu även deras miljöpåverkan tas i beaktande vid framställning av nya mediciner. Därför ligger ett stort ansvar på läkemedelsindustrin att utveckla nya mediciner som lättare bryts ner.

Halterna av mediciner i Mälaren är väldigt låga och kommer vanligen från värktabletter eller hjärt- och blodtrycksmedicin. Dessa låga halter räknas än så länge vara helt ofarliga för människor. För att du ska få i dig motsvarande en dygnsdos av det lugnande läkemedlet Sobril behöver du under ett dygn dricka vatten motsvarande innehållet i en 25 meters simbassäng.

I en undersökning som vi, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet, gjorde i slutet av 2020 visade det sig att läkemedel mot depression och epilepsi, beta-blockerare samt nikotin, koffein och industrikemikalier är vanligt förekommande i Mälaren, Vänern och Vättern. Dessutom fanns sju PFAS-ämnen i mer än hälften av alla prov. Halterna av hormonet östradiol och PFAS-ämnet PFOS överskred Vattendirektivets miljökvalitetsnormer i flera fall. Undersökningen ger oss en bättre bild av vilka ämnen som finns i vattnet. Kartläggningen är ett viktigt första steg i att analysera problembilden och på så sätt kunna sätta in åtgärder där det behövs.

Läs mer om rapporten Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten

Detta behöver göras

De som drabbas av våra rester av läkemedel som hamnar i vattnet är de smådjur och fiskar som lever i Mälaren och vi behöver skydda allt som lever i Mälaren. Och det finns saker som vi och samhället kan göra.

För att minska förekomsten av läkemedel i våra dricksvatten behöver vi minska förekomsten av dessa ämnen i miljön. Förutom att utforma mer lättnedbrytbara mediciner är de viktigaste åtgärderna att se till att kemikalier och läkemedel som finns i vårt samhälle används på rätt sätt och att överblivna läkemedel lämnas in till Apoteket. Läkare uppmanas idag att, när så är möjligt, skriva ut medel som är mer skonsam mot miljön. Utöver det uppmanas allmänheten att inte under några omständigheter spola ner överblivna mediciner i avloppet.

Ett annat sätt att minska utsläppen av läkemedelsrester är att införa rening av läkemedelsrester på avloppsreningsverkens utgående vatten. Det är många reningsverk som tittar på det nu, men det är en fråga om stora investeringar.

Tabletter