Varierat område med varierade problem

Landskapet kring Mälaren är ett resultat av människans påverkan på naturmiljön. Från början var nyttjandet begränsat till jakt och fiske men med tiden har vi alltmer förändrat det ursprungliga landskapet. Några avgörande faser har varit uppodlingen i samband med att människor blev bofasta, bergsbruket och industrialiseringen och i modern tid den kraftiga urbaniseringen med utbyggnad av tätorter och infrastruktur. Området kring Mälaren är varierat och kan indelas i fem delområden som skiljer sig åt i sin karaktär.