Invasiva arter

Invasiv betyder ungefär den som ”breder ut sig ohämmat och kväver det mesta omkring sig”. I Sverige finns ett par tusen arter som kommit hit den senaste tiden men bara 100-150 av dessa är skadliga för ekonomin och ett hot mot den biologiska mångfalden. Regeringskansliet uppger att vi för att nå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv behöver undvika att dessa får effekter på människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Exempel på invasiva arter, som alltså är ett problem för att de tränger undan inhemska arter är kanadagås, sjögull och lupin.

Lupiner
Lupiner (Kit 2010)