Mälarbygden

Mälarbygden omfattar Mälaren med sina öar och omgivande städer, slättområdet mellan Mälaren och Hjälmaren, Närkeslätten och sprickdalslandskapet norr om Mälaren. Vid inlandsisens avsmältning låg hela området under vatten. Området karaktäriseras av oregelbundna moränöar och lågt liggande lerslätter. De många öarna i Mälaren bildar här en insjöskärgård.

Klimatet kring Mälaren är milt för breddgraden och på sina håll finns bördiga jordar. Området har varit uppodlat mycket länge. Många städer har därför ett medeltida ursprung och på landsbygden finns relativt stora familjejordbruk. I äldre tider var sjön och vattnet grunden för kommunikationerna medan det idag är landförbindelser och flyg som har störst betydelse.

Den stora andelen jordbruksmark innebär en hög näringsbelastning på områdets vattendrag och på Mälaren.

Läs mer
Nyttjande och påverkan – Sjöfart