Algblommning

Algblomning är det fenomen då planktonalger på kort tid växer och bildar stora populationer. Det förekommer i alla sorters vatten ­- till havs, kring kuster, sjöar och vattendrag. Det vanligaste är att alger blommar nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Starkt solljus och lugnt väder med lugna vindar som innebär att vattnets ytskikt inte rörs om ger goda förutsättningar för algblomning. Utöver det behöver algerna näringsämnen som kväve och fosfor och trivs därmed i övergödda vatten.

Algblomning kan dyka upp när som helst under året, men den potentiellt skadliga blomningen sker under högsommaren. Hur giftig en alg är varierar mellan olika arter men också inom samma art. Vissa typer av algblomning har ökat på senare år.

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning om du inte sväljer något vatten och duschar efteråt. Det finns däremot fortfarande risk att drabbas av hudirritation och andra problem. Första symptomen för både människor och djur på förgiftning är illamående, kräkningar, diarré och feber. Hudirritation och ögonbesvär är också relativt vanligt. Om du uppvisar dessa symptom bör du uppsöka läkare. Vuxna löper normalt liten risk att drabbas av förgiftning medan barn, speciellt yngre barn, lättare får i sig vatten och därför bör hållas borta från vatten med algblomning.

De som löper störst risk att drabbas i samband med algblomning är husdjur, boskap och vilda djur. Djur som dricker vatten med hög halt alger kan bli allvarligt sjuka och till och med dö. Husdjur som uppvisar symptom bör därför tas till veterinär.

Gifterna i alger försvinner inte vid kokning så det är olämpligt att till exempel koka potatis i vatten med algblomning.