Situationen i Mälaren

Sjögull har spridit sig till Mälaren via Arbogaån och sjön Väringen där växten planterades in på 1930-talet. Sedan 15 år finns växten också etablerad i Mälaren dit den spridits från Arbogaåns mynning. Det sker ingen fröspridning, utan det är en och samma planta som spridit sig vegetativt via Arbogaån och ut i Mälaren. Växten sprids vanligen då sommarstugeägare slår sjögull runt sina bryggor och sedan låter växtmaterialet flyta iväg men också genom att växten fastnar i motorbåtarnas propellrar och slits loss. I Mälaren finns arten framför allt kring Kungsör vid Arbogaåns mynning i Mälaren men utbredningsområdet växer varje år. Mindre kolonier har dykt upp längre österut vid Kvicksund och Klockarholmen norr om Torshälla. Uppgifter om var arten finns har delvis lagts in i Artportalen, som är en databas där man kan rapportera in och se fynd.

Kartan visar de i Artportalen rapporterade fynden av sjögull i Mälaren i mars 2014 samt andra kända förekomster

Om du hittar sjögull på en tidigare okänd plats, är vi väldigt tacksamma om du rapporterar ditt fynd, antingen till Artportalen eller genom att kontakta vattenvårdsförbundet. Det går också bra att kontakta länsstyrelsen eller din kommun.

Följ gärna dessa råd:

  • •Slå inte bestånd av sjögull, det påskyndar spridningen om inte alla växtdelar samlas upp
  • Kör inte med motorbåt i bestånd eftersom växtdelar slits av vilket kan påskynda spridningen.
  • Undvik att köpa sjögull.
  • Om du har sjögull i din damm, var försiktig så att växtdelar inte sprids till sjöar eller vattendrag.
  • Håll utkik efter sjögull i Mälaren och rapportera till vattenvårdsförbundet, länsstyrelsen eller din kommun om du hittar nya bestånd!