Privatpersoner

I Sverige är vi vana att ha tillgång till rent vatten. Om inte utsläppen av miljögifter minskar, framför allt på varor, så finns risk att vårt dricksvatten och vattnet i våra sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i många andra länder. Varor som köps hem och används varje dag innehåller kemikalier, vissa har skadlig effekt på hälsa och miljö medan andra räknas som ofarliga. Skadliga kemikalier hittas i allt från hygienprodukter, rengöringsmedel, leksaker, kläder, byggmaterial och elektronik. De som anses vara farliga benämns miljögifter.

Genom att företag inte längre får släppa ut vad som helst och idag tvingas rena sina utsläpp står hushållen för merparten av utsläppen. Miljögifter samlas i damm och i vår luft och merparten av de miljögifter vi utsätts för finns inomhus, i våra hem och arbetsplatser. Vissa spolas ner i våra avlopp, som skurvatten, tandkräm och tvål. Varje hushåll släpper ut relativt lite av dessa produkter men sammanlagt blir belastningen mycket stor. Hushållens andel av de utsläppta miljögifterna har alltså ökat.