Stockholm med omgivande tätort

Stockholm växte fram när Mälaren under 1200-talet blev en insjö i stället för en Östersjövik. All sjötrafik var då tvungen att gå genom Stockholm och området blev en viktig handelsplats. Stockholms dominans har sedan stärkts då den blev huvudstad och idag breder staden ut sig i alla riktningar.