Birka

Birka grundades på Björkö som då, för 1 200 år sedan, låg vid en vik av Östersjön. Genom landhöjningen har viken sedan snörts av och bildat Mälaren. Birka fick alltså vara en knutpunkt för den nordiska långväga handeln i 200 år, från 700-talet till 900-talet, innan landhöjningen omöjliggjorde för de större båtarna att köra förbi där. Båtarna började ta andra vägar och Stockholm reste sig från vattnet och tog över inflytandet över handeln.