Mikroplaster

När plast hamnar i våra vatten delas den och blir till mindre plastpartiklar, så kallade mikroplaster. Plasterna bryts däremot inte ner, som organiskt material gör, utan fortsätter att vara ett problem under lång tid. Dessa små partiklar av mikroplast hamnar lätt i ekosystemen när vattenlevande djur tror att de är plankton och äter upp dem.


Små partiklar av mikroplast (Chesapeake Bay Program 2015)

Det är inte helt kartlagt hur mycket och vilka mikroplaster och fibrer som följer med avloppsvatten ut till sjöar och hav. Däremot står det klart att skräpet behöver stoppas vid källan. Uppsamling vid stränder och i vatten är ingen långsiktig lösning utan är dyrt och löser bara en mycket liten del av problemet.

Många mikropartiklar hamnar i sjöar och vattendrag via våra reningsverk. Det kan gälla fibrer från kläder via tvättmaskiner och mikroplastpartiklar från skönhetsprodukter. Mikroplastpartiklar finns i ett stort antal produkter från olika producenter och i många olika butiker.

I Mälaren har halterna av mikroplaster från 0,3 mm mätts vid 16 provtagningspunkter. Resultatet visar upp till 28 partiklar per kubikmeter vatten, vilket är helt jämförbart med Östersjön och Atlanten.