Nu finns en presentation med talmanus om vår vision

Strax före jul skickades förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbund verksamhet 2022-2027 på remiss till alla förbundets medlemmar. Nu finns en presentation om visionen med talmanus till. – Använd gärna presentationen och talmanuset som stöd och underlag för att berätta om vår vision för andra i er organisation. Om ni vill att vi deltar på…

Läs mer

Ny storymap hjälper dig som jobbar med vatten på en kommun

För att på ett överskådligt sätt ge svar på dessa frågor: Hur vattnet mår i din kommun? Varför mår vattnet dåligt? Vilka åtgärder bör en kommun göra? har Vattenmyndigheterna tagit fram en så kallad storymap, en webbplats som i berättande form ger dig information och fakta om just de kommunala åtgärderna. Samråd om kommunala åtgärder

Läs mer

Ny webbsida samlar kunskap och data om PFAS

Nu finns en ny webbsida för dig som vill veta mer om PFAS i allmänhet och om hur problemet ser ut i Stockholms län i synnerhet. I en så kallad storymap – en berättande karta – har Länsstyrelsen i Stockholm samlat mätdata, information och länkar för att ge en överblick över tillgänglig information om PFAS….

Läs mer

Tips: Aktuella utlysningar 2021

En viktig hörnsten i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) är att stimulera tillkomsten av projekt. Vi vill göra det lättare för dig att ha koll på utlysningar och projektansökningar. Därför har vi tillsammans med Feima tagit fram en översikt av utlysningar 2021.

Läs mer

Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar

Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingår över hundra olika ämnen, så kallade organiska miljöföroreningar, i undersökningen – ett 70-tal av dessa klassificeras som läkemedel.

Läs mer

Vi söker vikarierande projektledare!

Vill du vara med och jobba för ett bevarande och förbättrande av Mälarens kvalitet? Just nu söker vi en vikarierande projektledare till Mälaren – en sjö för miljoner. Sök idag! Läs jobbannonsen på offentligajobb.se

Läs mer

Upplands Väsby om MER: “Ett forum att diskutera vattenfrågor i”

– Att jobba med vattenfrågor i en kommun kan ibland vara ganska ensamt och då behövs det ett forum att diskutera vattenfrågor i – och det har MER kunnat erbjuda. Detta är ett av perspektiven som Louise Andersson miljöprojektledare på Upplands Väsbys kommun delar med sig av i en kort film om kommunens medverkan i…

Läs mer