Är du politiker? Kom och prata om vatten med oss 20 mars!

Mälarens vattenvårdsförbund välkomnar politiker från våra 27 medlemskommuner till en dag om vatten den 20 mars. Givetvis är alla kunniga tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor också varmt välkomna. Kom gärna både en politiker och en tjänsteperson från varje kommun! Vi kommer att prata om kommunens olika roller när det kommer till vattenförvaltning, vad lagen säger…

Läs mer

Upphandlingar – vad ska en kommun tänka på?

Digitalt seminarium den 13 februari 09:00-10:00 inom ramen för Mälarnätverket för projektutveckling. Nätverket drivs av Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters. Hur kravställer man i upphandling så att man får rätt kompetens Hur blir man tydlig när man beskriver uppdraget, referensuppdrag och CV Att tänka på när man går igenom kvalificeringskrav Maria Elfström från…

Läs mer

Mälarseminariet 2023!

I slutet av november hölls 2023 års Mälarseminarium för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund. Tillsammans med SLU berättade vi om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren, pågående forskningsprojekt och intressanta åtgärder i och runt Mälaren med mera. De två dagarna innehåll fyra tematiska block på teman miljögifter, övergödning, fria vandringsvägar och biologisk mångfald.  Här kan…

Läs mer

Vårt dricksvatten behöver skyddas från PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för skadliga kemikalier som fortsätter att spridas i våra dricksvattentäkter. Vi vet nu att PFAS utgör en hälsorisk redan vid mycket låga koncentrationer. Därför har Livsmedelsverket infört nya dricksvattenföreskrifter med ett lägre gränsvärde för PFAS. De nya kraven ska nås senast den 1 januari 2026. Staten måste nu ta sitt ansvar…

Läs mer

Samverkan för att minska övergödningen

Den 16 november diskuterades frivilliga insatser för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Eventet arrangerades av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Enköpings kommun och Mälarens vattenvårdsförbund. I samarbete med LRF, Länsstyrelsen i Uppsala län och projektet LIFE IP Rich Waters. Viktigt att träffas när många med olika roller arbetar mot samma mål | Vattenmyndigheterna

Läs mer

Se våra webbinarium i efterhand på vår Youtube-kanal!

På vår Youtube-kanal hittar du videor med inspelade webbinarium om olika ämnen. Nyligen publicerat: Tillsammans för Kolbäcksåns framtid Om strandskydd Om riskanalys för Mälaren Digital utbildning, kommunernas roll i vattenförvaltningen Passa på att prenumerera på vår kanal så du får en avisering när vi publicerar nya videoklipp. Gå till Mälarens vattenvårdsförbund på Youtube (youtube.com)

Läs mer

Skärmbild från 6 oktober då det hölls ett digitalt möte om vårt projekt för vattenvårdsåtgärder för Kolbäcksån.

God uppslutning till möte om Kolbäcksån

Fredag den 6 oktober hölls ett digitalt möte om vårt projekt för vattenvårdsåtgärder för Kolbäcksån. Ett trettiotal politiker och tjänstepersoner från de sex kommunerna kring Kolbäcksån deltog. Tillsammans med Ludvika, Smedjebacken, Fagersta, Norberg, Surahammar och Hallstahammar beskrev Mälarens vattenvårdsförbund de utmaningar kring miljögifter, övergödning och vattenkraft som Kolbäcksån står inför. – Det är mycket glädjande…

Läs mer

Sjögullsblad i vattnet som har bruna fläckar.

Forskare misstänker sjukdom hos invasiv sjögull

Under juni upptäcktes att flera bestånd av sjögull i Kungsör inte såg friska ut utan börjat gulna och dö. I mitten av juli släppte delar av döda bestånd från botten och flöt bort i sjok. Nu har Kungsörs kommun genomfört en översiktlig inventering av sjögullsbestånden i kommunen. Inventeringen indikerar att tidigare stora förekomster har minskat…

Läs mer

Uppdaterat utbildningsmaterial om kommunernas roll i vattenförvaltningen

Kommunerna ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning och har därmed ett stort ansvar för vattnet i just sitt område. För att stötta dem, erbjuder vi på Mälarens vattenvårdsförbund en utbildning som ger grundläggande kunskap kring de åtgärder som ligger inom kommunernas ansvar. Utbildningen riktar sig till politiker på kommunal…

Läs mer

Studie om miljögifter i fisk i Mälaren, Vänern och Vättern

Mälarens vattenvårdsförbund har tillsammans med Vänerns och Vätterns vattenvårdsförbund undersökt halterna av miljögifter i fisk i våra stora sjöar. Undersökningen visar att halterna av PFAS-ämnet PFOS i abborre från Västeråsfjärden och Görväln ligger mycket nära gränsvärdet för god vattenstatus. I Mälaren har provfisken av abborre skett på fem platser. Halterna av miljögifterna i fisken har…

Läs mer