Äntligen fritt fram i Gisslarboån!

Vi vill tipsa om en fin film om hur man kan arbeta för att öppna upp för fria vandringsvägar för fisk! Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar…

Läs mer

Missa inte våra workshops om dagvatten

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till två workshops om dagvatten. Fokus är på de nya etappmål för dagvatten som Naturvårdsverket presenterade i början av 2021. Läs mer i vår kalender Workshop 1: Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi (etappmål 1)30 november kl. 09:00-12:00 via Teams Workshop 2: Hållbar dagvattenhantering…

Läs mer

Nu är anmälan till Mälarseminariet och MER-dagen öppen!

I november månad arrangerar vi både årets Mälarseminarium och MER-dag. Nu är programmet spikat för båda dagarna och du kan anmäla dig. Mälarseminariet 11 november Den 11 november bjuder Mälarens vattenvårdsförbund och Institutionen för vatten och miljö (SLU) in alla medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner (MER) till 2021 års…

Läs mer

Lär dig mer om åtgärdsprogram för hotade arter!

I Sverige finns en del arter som är så pass hotade att de saknar förutsättningar för en livskraftig population. För de arter eller livsmiljöer som löper risk att utrotas eller försvinna har särskilda åtgärdsprogram tagits fram, kallade ÅGP. I Mälaren finns ett antal arter som omfattas av ÅGP, och naturvårdsarbetet med att gynna och stärka dessa…

Läs mer

Anmäl dig till våra workshops om projektutveckling inom LIFE

I oktober månad arrangerar Mälaren – en sjö för miljoner – inom ramen för LIFE IP Rich Waters – en serie workshops för kommuner som är intresserade av att ta fram en LIFE-ansökan till 2022. Vi har valt att fokusera på fyra teman: konnektivitet, vattenplanering, övergödning och miljögifter. Våra workshops bygger på ett aktivt deltagande,…

Läs mer

Förmånligt pris för MER-kommuner på VA-guidens utbildning om dagvatten

Nu kan MER erbjuda ett mycket förmånligt pris på en kurs i dagvattenutbildning med tillsynsinriktning, som VA-guiden ger den 27-28 oktober. Utbildningen är webbaserad och går igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om allmänna vattentjänster. Under kursen diskuteras även olika renings- och…

Läs mer

Missade du vårt möte om LIFE-programmet? Ta del av det i efterhand!

Den 27 augusti arrangerade vi, inom ramen för vår medverkan i LIFE IP Rich Waters, ett informationsmöte om LIFE-programmet och den utlysning som öppnade i somras. Nu kan du ta del av informationen i efterhand, både som ppt-presentation och som inspelning. Observera att inspelningen består av två delar. Ta del av mötet om LIFE-programmet här…

Läs mer

Var med på våra webbinarier i september!

I september bjuder vi in till två spännande webbinarier, öppna för alla och utan krav på föranmälan. Om miljöövervakningen i Broviken – 14 september Om projektet Mälarfarleden – 21 september Boka in datumen redan nu! Du hittar länk till själva webbinarierna i respektive kalenderhändelse.

Läs mer

Nu satsar vi på kurser om nya projekt

Inom ramen för vår medverkan i LIFE IP Rich Waters satsar vi under hösten på flera olika typer av kurser med fokus på nya projekt. Kurserna är öppna för alla och kostnadsfria. I ett kurspaket erbjuder vi stöd och information till kommuner kring projektutveckling med hjälp av LOVA- och LONA-medel. Målet med vårt kurspaket är…

Läs mer

Nu är muddringen av Mälaren igång

Den 1 augusti startade Sjöfartsverkets arbete med att muddra farlederna in till Västerås och Köping. Målet är att öka både lastkapaciteten och sjösäkerheten längs farlederna. – Vi inom Mälarens vattenvårdsförbund följer det stora projektet med Mälarfarleden. I år och kommande år kommer vi att titta lite extra för att se om vi inom vår miljöövervakning…

Läs mer