Vi välkomnar Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd till vår webbplats!

Numera har Enköpingsåarnas vattenråd och Örsundaåns vattenråd sina webbsidor hos oss på malaren.org. Här hittar du kontaktuppgifter, stadgar och dokument från vattenrådens möten. Sedan tidigare har också Sagåns vattenråd sin hemvist på vår webbplats. Lite länge fram kommer du även att kunna hitta information om fler vattenråd i vårt område. Enköpingsåarnas vattenråd Örsundaåns vattenråd Sagåns…

Läs mer

Informationsmöte om sjögull – bra kontaktyta för fortsatt samverkan

Den 14 april bjöd samarbetsprojektet mot sjögull in allmänheten till ett digitalt informationsmöte om sjögull. Mötet spelades in fram tills den avslutande frågestunden, så den delen av mötet är inte med i filmen. Mötet skapade en bra möjlighet till utbyte mellan de som jobbar med bekämpningen av sjögull och de som bor i områden där växten finns och som därmed…

Läs mer

Välkommen Linda Röjning – vikarierande projektledare för MER

Elin Ångman, projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner, går på föräldraledighet och nu är Linda Röjning på plats som vikarierande projektledare. Här lär vi känna Linda lite bättre: Var kommer du ifrån senast? “Jag kommer direkt från Vattenmiljöenheten vid Stockholms stads miljöförvaltning, där jag under två månader har praktiserat. Där arbetade jag framförallt…

Läs mer

Många effektiva åtgärder i Sagån tack vare LEVA-satsningen

Havs- och vattenmyndigheten har utvärderat satsningen på LEVA-projekt (Lokalt engagemang för vatten) och konstaterar bland annat att det har lett till att arbetet mot övergödning har växlat upp. – Det är tack vare LEVA-satsningen som vi kan få till så många och så effektiva åtgärder i området kring Sagån, berättar Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare inom Mälarens…

Läs mer

Boende runt Mälaren bjuds in till informationsmöte om sjögull

Nu när våren är här börjar den invasiva främmande arten sjögull att växa till i Mälaren igen. Sjögull växer så tätt att den skuggar botten så pass mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet. Växten är också ett hinder för båtliv, fiske och bad. Den 14 april klockan 18.00-20.00…

Läs mer

Tips: Inspelat seminarium om lagstiftning rörande dagvatten

Den 26 mars lyssnade vi på ett seminarium som WRS arrangerade med titeln Lagstiftning rörande dagvatten – vilka krav får och kan kommunerna egentligen ställa? Nu finns presentationerna att ladda ner och du kan ta del av inspelningen, fram till den 30 april 2021. Dokumentation från frukostseminarium 26 mars » wrs.se

Läs mer

Få kostnadsfritt stöd i din kommunala vattenplanering!

Du som jobbar med kommunal vattenplanering: du har väl inte missat att du kan få kostnadsfritt stöd genom LIFE IP Rich Waters? Här är exempel på vilken typ av stöd du kan få: Genomgång av och diskussioner om arbetsmodell för strategisk vattenplanering. Projektplanering. Processkartläggning. Workshopledning – planering eller att hålla i workshops. Projektutveckling. Förmedling av…

Läs mer

Tips: gå en distanskurs om dagvatten!

Luleå tekniska universitet ger under hösten 2021 en distanskurs i dagvatten (7,5 högskolepoäng, 25 procent studietakt). Kursen ges i samarbete med Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje. Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med avseende på såväl miljö, ekonomi som människans välbefinnande. Sista ansökningsdag 15 april 2021. Läs mer om kursen i…

Läs mer

Se inspelat webbinarium om konflikthantering

Inom Mälaren – en sjö för miljoner vill vi underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor som kommuner bedriver. Frågor kring vattnet i vårt samhälle kan ofta väcka känslor och konflikter av olika slag kan uppstå.  Den 6 februari 2020 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner ett uppskattat och välbesökt webbinarium om just…

Läs mer

Frågor och svar om sjögull och bekämpningen

Tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver vi ett projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren. Hur sprids sjögull? Hur går bekämpningen av växten till? Vad kan jag själv göra för att minska spridningen? Ja, växten sjögull och bekämpningen…

Läs mer