Kategoriarkiv: Aktuellt

Schysst båtliv!

Nu har vi samlat tips om hur man kan skydda våra vatten utan att kompromissa med sin båts prestanda och bränsleförbrukning i en ny broschyr, Schysst båtliv. Den är framtagen i samarbete med kommunerna runt Mälaren, i vårt nätverk om båtbottenfärger, och är riktad till båtägare, båtklubbar, fritidsbåtshamnar och varvsföreningar. Det kan vara lockande för…

Läs mer

Många personer som sitter utomhus och dricker morgonkaffe under årsstämman på Steningevik konferens i Märsta.

Välbesökt årsstämma i strålande sol

Fredagen den 17 maj hade vi i Mälarens vattenvårdsförbund vår årsstämma. Den här gången träffades vi på ett fullsatt Steningevik i Märsta för intressanta föredrag och diskussioner. – Intresset för stämman var stort med över 60 deltagare från våra medlemsorganisationer. Stämman flöt på smidigt, med fint väder och Steningevik var en trevlig plats att vara…

Läs mer

Tillsammans för Kolbäcksåns framtid

Den 3 maj 2024 bjöd samverkansgruppen för Kolbäcksån in till ett besök i den nya vattenparken för vattenrening i Smedjebacken.42 politiker och tjänstepersoner träffades för att få information, samverka och besöka vattenparken. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning hälsade välkommen till Smedjebacken och sedan följde information från Mälarens vattenvårdsförbund. Åtgärdssamordnaren Emelie Lindholm berättade om nya projekt och…

Läs mer

Fotocollage med exempel på Johan Hammars bilder

Utomhusutställning av prisbelönt fotograf avslutar LIFE IP Rich Waters

Efter snart sju års arbete med att förbättra vattenmiljön i vårt område går EU-projektet LIFE IP Rich Waters mot sitt slut. För att ge exempel på resultat från de sju åren och sprida information om våra gemensamma vatten presenterar projektet en fotoutställning med bilder av naturfotograf Johan Hammar. Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten har premiär…

Läs mer

Dags för årsstämma!

Årets stämma äger rum fredagen den 17 maj kl. 09.00 – 15.00 på Steningevik konferens i Märsta. Alla våra medlemsorganisationer hälsas varmt välkomna. Även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer är välkomna att delta på förbundsstämman för information om vår verksamhet. På årsstämman får vi information om resultaten från…

Läs mer

En dag om vatten med politiker och tjänstepersoner

Den 20 mars 2024 träffades vattenpolitiker och tjänstepersoner från våra medlemskommuner för att prata vattenfrågor. Mälarens vattenvårdsförbund har ett nätverk där vattenpolitiker från våra kommuner erbjuds utbildningar och diskussionsforum. Den 20 mars diskuterade vi hur politiker kan driva vattenfrågor i kommunerna och fick information om vattenåret som gått. Du kan ta del av alla presentationer…

Läs mer

Vårt dricksvatten behöver skyddas från PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för skadliga kemikalier som fortsätter att spridas i våra dricksvattentäkter. Vi vet nu att PFAS utgör en hälsorisk redan vid mycket låga koncentrationer. Därför har Livsmedelsverket infört nya dricksvattenföreskrifter med ett lägre gränsvärde för PFAS. De nya kraven ska nås senast den 1 januari 2026. Staten måste nu ta sitt ansvar…

Läs mer

Mälarseminariet 2023!

I slutet av november hölls 2023 års Mälarseminarium för medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund. Tillsammans med SLU berättade vi om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren, pågående forskningsprojekt och intressanta åtgärder i och runt Mälaren med mera. De två dagarna innehåll fyra tematiska block på teman miljögifter, övergödning, fria vandringsvägar och biologisk mångfald.  Här kan…

Läs mer

Samverkan för att minska övergödningen

Den 16 november diskuterades frivilliga insatser för att minska övergödningen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Eventet arrangerades av Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Enköpings kommun och Mälarens vattenvårdsförbund. I samarbete med LRF, Länsstyrelsen i Uppsala län och projektet LIFE IP Rich Waters. Viktigt att träffas när många med olika roller arbetar mot samma mål | Vattenmyndigheterna

Läs mer