Kategoriarkiv: Aktuellt

En vattenyta täckt av algblomning och ett barn håller ett dricksglas med vatten.

Unik riskanalys om Mälaren – vill du veta mer?

Du vet väl om att över två miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren? Och samtidigt är sjön hårt drabbad av bland annat miljögifter och algblomning. Vi i Mälarens vattenvårdsförbund har, tillsammans med några av våra medlemsorganisationer, forskare och WSP, tagit fram ett underlag om de risker som vi ser för Mälaren. Det här är…

Läs mer

En ö i höstnatur.

Dags för Mälarseminariedagarna 2022!

Tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) bjuder vi in alla våra medlemmar till 2022 års Mälarseminariedagar. I år blir det två heldagar, 25 och 29 november: Dag 1 25 november: Fokus på miljöövervakning Dag 2 29 november: Fokus på åtgärdsarbete och forskning Dagarna riktar sig för dig som är medlem i Mälarens vattenvårdsförbund…

Läs mer

En gul blomma på gröna blad.

LIFE-ansökan är inskickad för sjögullsbekämpning i västra Mälaren

Den 4 oktober skickade Länsstyrelsen Västmanland in en ansökan om finansiering för sjögullsbekämpning. Medverkar i ansökan gör Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Södermanland och kommunerna Västerås, Kungsör, Eskilstuna och Köping. Dessa parter har samarbetat kring bekämpning av sjögull sedan 2019. – Genom att få finansiering från EU kommer bekämpningen att kunna genomföras i mycket högre takt och vi…

Läs mer

Lyckade åtgärder i fokus vid fältträff för åtgärdssamordnare

I oktober träffades åtgärdssamordnarna kring Mälaren och tittade på två praktiska exempel på väl utförda och lyckade åtgärder i Skattmansöådalens avrinningsområde ovanför Enköping. – Vi besökte markägaren Kristoffer Emanuelsson som bor och bitvis renoverar en gård intill Skattmansöån. Det är åtgärdssamordnare Cassandra Telldahl Bjelkelöv på Enköpings kommun  som drivit projekten tillsammans med Kristoffer, berättar Joakim…

Läs mer

”Utmaningen att minska spridningen av PFAS är antagen!”

PFAS-ämnen är ett allt växande problem i vår miljö och mätningar från Mälarens avrinningsområde visar att de högflourerade kemikalierna förekommer både i vatten, sediment och fisk. För att utbyta erfarenheter och kunskap kring PFAS anordnade vi den 21 oktober en konferensdag. Tillsammans med 75 deltagare från kommuner, länsstyrelser, vattenverk och företag funderade vi på hur…

Läs mer

Årets sjögullsbekämpning avslutas denna vecka

Tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och Arboga kommun driver vi ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod. Vår bekämpning av sjögull går mot sitt slut för den här säsongen. Den här veckan läggs den…

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du ha koll på vad som händer inom förbundet? Vilka nya rapporter som vi har publicerat, vilka evenemang som vi har på gång och vilka nya nätverk vi startat? Och mycket mer! Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer

Lär dig mer om den invasiva arten sjögull

Med hjälp av årets inventering kan vi se att sjögull fortsätter att sprida sig i Mälaren. Vi behöver hjälpas åt för att stoppa spridningen. Visst, vi är i slutet av växtsäsongen, men att hindra spridning är lika viktigt nu som under sommaren! Länsstyrelsen Västmanland har i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en informationsfilm…

Läs mer

Strandskyddsfrågan i fokus

Lagen om strandskydd debatteras just nu flitigt och tidigare i somras röstade regeringen nej  reformförslag av lagen. Den 11 oktober riktar vi på Mälarens vattenvårdsförbund allt ljus på frågan om strandskydd vid ett webbinarium. Varför behövs det? Varför väcker det så stor debatt? Hur kan en kommun arbeta för att strandskyddet upprätthålls? Läs mer i…

Läs mer