Verksamhet

Varje år tas en verksamhetsplan fram, där förbundets samtliga aktiviteter under det aktuella året beskrivs. Verksamhetsplanen fastställs vid årsstämman och du hittar den bland våra publikationer.

Enligt vår verksamhetsplan och våra stadgar är förbundets uppdrag att:

  • Bedriva miljöövervakning och ta fram underlag om tillstånd i vattenmiljön
  • Redovisa miljöövervakningen till nytta för medlemmarnas verksamhet
  • Bedriva arbete för samråd, information och resursutnyttjande
  • Samverka med andra vattenorganisationer för att samordna utrednings- och åtgärdsfrågor
  • Tillhandahålla lättillgänglig information om Mälaren

Utsikt över Mälaren en vacker vårdag.