Dialogmöten om vattenmyndighetens samråd

Kommunerna som ingår i MER (Mälaren – en sjö för miljoner) samlades vid tre möten i februari och mars  2021 för att tillsammans diskutera vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram.

Nedan finns presentationer och anteckningar från dessa möten och länkar som lyfts som viktiga och intressanta under våra möten.

Presentationer och anteckningar

PPT-presentation från mötet 9 februari

PPT-presentation från mötet 16 februari

Sammanställning av frågor och svar från mötena 9 och 16 februari

PPT-presentation från mötet 4 mars

Minnesanteckningar från mötet 4 mars

Minnesanteckningar från samrådsmöte med referensgruppen för jord och skog, Norra östersjöns vattendistrikt

PDF med remissvar från Stockholms stad, miljöförvaltningen

Intressanta länkar

Informationsfilmer om VISS på Youtube

Foldrar, broschyrer och filmer om VISS och vattenförvaltning

Vattenråd -så lämnar ni synpunkter i VISS

SKR om samrådet och den kommunala finansieringsprincipen