Seminarier och erfarenhetsutbyte

Det händer mycket med de olika vattenfrågorna. Ny lagstiftning och lagtolkningar, mer kunskap och goda exempel påverkar vägval och prioriteringar i kommunernas arbete. Erfarenhetsutbyte genom seminarier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad.

Här hittar du länkar till dokumentationen från seminarierna som arrangerades inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner.