Nyttiga länkar om åtgärder

Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning

Vattenmyndigheterna har samlat information och kartor från flera myndigheter som kopplar till övergödning i en så kallad story map.

Storymap med planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning

Övergödningskartan

Landets länsstyrelser har tagit fram en karta som ska kunna användas för att planera relevanta åtgärder mot övergödning.  

Länsstyrelsernas övergödningskarta

Norrström

SLU har inom projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram underlag för planering av placering av våtmarker för att minska övergödningen. Underlaget omfattar hela Norrströms avrinningsområde,

Rätt åtgärd på rätt plats – Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark Norrström (arcgis.com)