Om åtgärdsprogram för hotade arter

Den 19 november 2021 bjöd Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner in till ett webbinarium där Alexander Gustavsson, koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter i akvatiska miljöer i Södermanland, höll ett föredrag om åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på Mälaren.

Alexander bjöd bland annat att på information om asp och flodnejonöga i Mälaren, och berättade mer om den hanteringsplan som Södermanlands län tagit fram för hotade makrofyter.

Hanteringsplan för hotade makrofyter i Södermanlands län | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Karta över fynden av hotade makrofyter i Mälaren, Södermanlands län

PPT till presentationen