Kunskapsdag om små avlopp

Kunskapsdag om små avlopp

Anordnad den 29 november i Knivsta

Fokus på dagen var aktuella frågor kopplade till små avlopp.

Målet var att ge kommunernas miljökontor den senaste kunskapen om teknik, juridik och en uppdatering om vad som händer på nationell nivå, till exempel:

Lägesrapport från arbetet med nya nationella bestämmelser
Länsstyrelsernas roll i arbetet med små avlopp
Hur påverkar vattenförvaltningen arbetet med små avlopp?
Kunskapsläget för tekniklösningar t ex markbaserad rening och minireningsverk

Ta del av dokumentationen.

Program

David Liderfelt, MVVF – Mälaren – en sjö för miljoner
David Liderfelt, MVVF – Vattendirektivet och små avlopp
Åsa Gunnarsson, HaV – Arbetet med nya föreskrifter
Tomas Waara, Länsstyrelsen Uppsala – Länsstyrelsernas roller
Mikael Olshammar, IVL – Belastningsberäkning i SMED
Magnus Malmström, Knivsta kommun – Godkända avlopp i Knivsta
Stefan Engblom, SMOHF – Satsning i Haninge och Nynäshamn
Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun – Kretsloppskrav i Södertälje
Ebba af Petersens, wRS – Marknadsöversikt
Björn Erikson, Avloppsguiden – Markbaserad rening
Ebba af Petersens, WRS – Teknikfaktablad
Ida Sylwan & Bodil Forsberg, Kungsbacka kommun- Markbaserad rening
Maja Englund & Emma Selin, Avloppsguiden – Minireningsverk
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket – Smittrisk