Vattenpolitiker

Här är en lista över de politiker som arbetar med frågor om vatten i de kommuner som utsett vattenpolitiker och även är medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund.

En vattenpolitiker har möjlighet att:

    • Vara intern ambassadör för vattenfrågorna. I det politiska arbetet aktivt påtala nyttan med att arbeta med vattenfrågorna, föra upp frågan på den politiska agendan då det finns möjlighet.
    • Delta i nätverk med de andra vattenpolitikerna för att lära mer och stärka samarbetet med andra kommuner, vattenfrågorna är ofta kommungränsöverskridande.
    • Träffa de andra politikerna inom medlemskommunerna 1-2 gånger per år för att kunna lyfta vattenfrågorna till den politiska agendan.
    • Vara kommunens ansikte utåt i arbetet med förbättrad vattenkvalitet, t ex då projekt genomförs (satsningar på dagvatten, avloppsrening, fria vandringsvägar, minskad belastning från jordbruk/enskilda avlopp mm).

Vattenpolitiker

Karin Tempelman Enköpings kommun
Sarita Hotti Eskilstuna kommun
Tommy Rosenkvist Håbo kommun
Fredrik Anderstedt Håbo kommun
Tony Haddad Järfälla kommun
Mikael Rye-Danjelsen Knivsta kommun
Dag Stigenberg Kungsörs kommun
Mervi Ulvbane Nykvarns kommun
Martin Enström Nykvarns kommun
Jonas Riedel Sollentuna kommun
Towe Bengtsson Sunbybergs kommun
Mattias Peterson Ersoy Upplands-Bro kommun