Ekosystemtjänster och resiliens

Ekosystemtjänster och resiliens – hur kan det användas i kommunernas vattenarbete?

Seminariedag i Eskilstuna den 26 april 2016

En seminariedag som belyser vad ekosystemtjänster innebär, och vad det finns för för- och nackdelar med att tänka i ekosystemtjänsttermer. Bidrar ekosystemtjänster med något i arbetet med att genomföra Vattendirektivet?
Under dagen tas även upp vilka tänkbara tröskeleffekter som kan finnas när man arbetar med resiliens och 7 principer för att stärka resiliensen.

Ta del av materialet från dagen:
Program

Presentationer:
David Liderfelt, MVVF –   inledning
Sara Borgström & My Sellberg, Stockholm Resilience Centre – inledning
Sara Borgström, Stockholm Resilience Centre  – Ekosystemtjänster – ett användbart perspektiv
Anna Åhr Evertson, Upplands Väsby kommun – ekosystemtjänster Upplands Väsby kommun
Introduktion övning – ekosystemtjänster
Lars Wiklund, Eskilstuna kommun – ReTuna Återbruksgalleria
My Sellberg, Stockholm Resilience Centre   – resiliens och tröskeleffekter
Lars Wiklund, Eskilstuna kommun – Resiliens Eskilstuna kommun
My Sellberg, Stockholm Resilience Centre   – 7 principer för Resiliens
David Liderfelt, MVVF – Mälaren – en sjö för miljoner
Sammanfattning från dagen